Dr.Murat Küçüktaş
0224 249 07 77 0505 418 48 65
www.facebook.com/sacekimibursaa www.instagram.com/sacekimibursa info@drmuratkucuktas.com www.drmuratkucuktas.com

Önce Saç Çizgisi

Saç ekiminde ön saç çizgisinin dizaynında dikkat edilmesi gerekenler

BDJ_8502--e1436858762214

Saç ekim işleminde en önemli aşamalardan biri ‘ön saç çizgisi’ nin restarasyonudur. Saç ekimi kalitesini ve başarısını gösteren en önemli parametrelerden biridir. Kötü dizayn edilmiş bir ön çizgi kişinin görüntüsünde ömür boyu taşıyacağı olumsuzluklara yol açabilir. Ön çizgi belirlemede kullandığımız belli başlı kriterler vardır. Bunlar;

1.Kişinin saçları dökülmeden önceki fotoğrafları,Bu bilgi bize sağlıklı bir ön saç çizgisi belirlemede yol gösterici olur.
2.Ön orta hat noktası,Bu nokta çoğu kişide görünür haldedir. İleri evre saç dökülmesi olanlarda bu nokta görülmeyebilir. Bu noktanın kaş orta noktasına uzaklığı 6-10 cm arasında değişebilir.
3.Alın kaslarının başlangıç ve bitiş noktaları,Yaşla birlikte alın kaslarında zayıflama olur ve ön saç çizgisi 1 cm kadar aşağı kayabilir.
4.İki kaş arasındaki orta noktanın ön saç çizgisine uzaklığı,
5.‘Temporofrontal açı’ dediğimiz yan saç çizgisinin ön saç çizgisi ile yaptığı açı,
6.‘Frontal tufted area’ dediğimiz ön orta hatta yer alan saç yoğunluğu,Bir kişiye karşıdan ilk bakıldığında dikkati çeken bölgedir. Bu bölgenin yoğun ve sık olması gerekmektedir.